Life Force

to energetyczna praca psychoterapeutyczna angażująca ciało, umysł i uczucia. Pełne humoru i często przypominające dziecięce zabawy ćwiczenia Life Force pomagają przywołać i zintegrować naszą nieuświadomioną negatywność oraz wydobyć naturalną radość i spontaniczność.

Więcej informacji o Life Force można znaleźć na stronie: www.lifeforce.pl

Cechy wyróżniające podejście Life Force:

  • prostota koncepcji i języka
  • interakcje między klientem a terapeutą są bezpośrednie i pełne humoru
  • interwencje terapeutyczne angażują zarówno umysł klienta, jak i mobilizują jej/jego energię
  • celem terapii jest połączenie Dorosłego (umysłu) z Naturalnym Dzieckiem (siła życiowa/ciało)
  • terapeuta pełni proaktywną rolę – jego interwencje stanowią wyzwania dla obron ograniczających żywotność klienta
  • terapeuta koncentruje się na swoim przeciwprzeniesieniu w relacji z klientem i aktywnie korzysta z niego jako z podstawy dla proponowanych interwencji
  • sposobem na osiągnięcie tego celu jest fizyczne pobudzenie obron, np. „diabły” (personifikacje obron) powinny być doenergetyzowane i ćwiczone, a nie egzorcyzmowane!
  • ogólnie, praca Life Force jest nakierowana na to, by pomagać osobom OTWIERAĆ SIĘ, SIĘGAĆ, BRAĆ i ZATRZYMYWAĆ DLA SIEBIE (co stanowi podstawową ekspresję każdego żywego organizmu)
Ben Shapiro